توضیحات کامل :

پاورپوینت کارگاه آموزشی تنظیم هیجان در پیشگیری از طلاق

 

فهرست مطالب : 

برنامه کارگاه 
فرآیند مشاوره پیش از طلاق
فرآیند مشاوره پیشگیری از طلاق
خواستگاه مشکلات زوج ها (عوامل فردی موثر در طلاق)
ایفای نقش جلسه ترمیم عزت نفس
عزت نفس درونی و بیرونی
میزان عزت نفس (کرامت نفس)
استعاره الماس
شیوه اکتساب عزت نفس درونی
سیر تحولی هیجان ها از کودکی تا بزرگسالی
استعاره های کلیدی در تبیین منطق مداخلات هیجانی
ایفای نقش جلسه تنظیم هیجان فردی 
قسمتی از متن :
برنامه کارگاه 
فرایند مشاوره پیشگیری از طلاق
زوج های مناسب برای مداخله تنظیم هیجان 
مداخله شناختی در تنظیم هیجان با تقویت عزت نفس (ایفای نقش)
استعاره های مهم در تنظیم هیجان
فنون عملی مداخله هیجانی (ایفای نقش)
خواستگاه مشکلات زوج ها (عوامل فردی موثر در طلاق)
ازدواج نامناسب
وجود اختلال روانی یا شخصیتی در حداقل یکی از زوجین
ضعف در مهارت های زندگی زناشویی